Gymnázium Šternberk

logo_gymnazium_sternberk Škola byla založena jako české gymnázium ve městě s výraznou německou většinou v roce 1935. Dvě vzájemně propojené budovy jsou umístěny v historické části města Šternberk. Je jedinou střední školou poskytující všeobecné vzdělání ve městě s dobrou dopravní obslužností a výhodnou polohou s možností zajistit ubytování pro žáky ze vzdálenějších míst.

Od svého založení s výjimkou válečných let působí gymnázium ve Šternberku nepřetržitě a do roku 2006 vychovalo 4390 absolventů. Zaměření osmiletého studia je všeobecné, u čtyřletého studia poskytuje škola možnost zaměření na živé jazyky nebo všeobecné.

Ve škole jsou dobré podmínky pro všechny přírodovědecké předměty (vždy se jedná souvislý komplex učebny, laboratoře, sbírky, kabinety), estetickou výchovu (ve stylově upravených půdních prostorách školy), dostatečný počet moderně vybavených jazykových učeben, dvě učebny pro informatiku a výpočetní techniku, kmenové třídy i specializované učebny dalších předmětů.

Škola je velmi dobře vybavena výpočetní a didaktickou technikou včetně dataprojektorů a interaktivních tabulí. Studentům je k dispozici knihovna, studovna, samostatné prostory pro školní klub, které vznikly adaptací sklepních prostor, a školní bufet. Prostory a vybavení školy jsou využívány i pro volnočasové aktivity. Otevřením sportovní haly gymnázia v bezprostřední blízkosti školy byly vytvořeny vynikající podmínky i pro tělesnou výchovu. K dispozici je i venkovní hřiště s umělým povrchem.

Většina absolventů studuje na vysokých školách. Škola dosahuje vynikajících výsledků v soutěžích, olympiádách, ve společné části maturitních zkoušek. Výuka je doplněna řadou školních a mimoškolních aktivit - besedy, exkurze, zájezdy.


ds3_esf

Kalendář
«leden / 2021»
PoÚtStČtSoNe
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31